Tuyển dụng

Để tìm kiếm các công việc của Viện Pháp tại Việt Nam, xin vui lòng tham khảo trang sau đây: http://www.institutfrancais-vietnam.com/vi/tuyen-dung-2/.

Nếu bạn đại diện cho một cơ quan của Pháp ở Việt Nam và muốn đưa lên mạng một công việc trên trang này, xin vui lòng liên hệ với IFV trực tiếp tại đây.