Các lớp tiếng Pháp tại Viện Pháp tại Huế

Bắt đầu ghi danh theo học khóa học mới

Khóa học mới sẽ được khai giảng vào ngày 3 tháng 1 và sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 3 năm 2017. Khóa học này sẽ nghỉ tết trong hai tuần từ 22 tháng 1 đến 5 tháng 2.

hoc-tieng-phap-hue

 

Khóa học sẽ kéo dài trong 31h30 và được chia ra thành 3 buổi học trong mỗi tuần, thời gian mỗi buổi học 1h30. Các lớp học sẽ diễn ra từ 17h30 đến 19h00 vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hoặc thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

 

Học phí bình thường = 1 200 000 VND

Học phí giảm = 1 050 000 vnd

 

Để có thể hưởng mức học phí giảm, xin vui lòng đăng ký trước ngày thứ tư 28 tháng 12 năm 2016.

 

Viện Pháp tại Huế

1 Lê Hông Phong

Đt : 054 382 26 78 / 382 08 72

ecolehue@institutfrancais-vietnam.com

Catégories : học tiếng Pháp