Đêm Ý tưởng : Thiện và Ác trong văn học và nghệ thuật

Điều gì là tốt? Điều gì là xấu? Ta là người tốt, người xấu, hay cả hai? Như thế nào thì được coi là tốt và xấu ? Có sự khác nhau nào giữa quan niệm về cái thiện và cái ác trong giai đoạn trước đây và hiện tại không?… Các nhà nghiên cứu và […]

Đêm Ý tưởng : Cái Thiện và Cái Ác

Trong vòng 2 tuần cuối của tháng 1, Viện Pháp trên toàn thế giới cùng tổ chức Đêm Ý tưởng : một sự kiện để cùng lắng nghe và bàn luận với những nhà tri thức, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ…, về những vấn đề có tác động lớn tới xã hội ngày nay. Tại Việt […]