TỔNG THỐNG TRUMP VÀ CÁI KẾT CỦA CHÍNH SÁCH XOAY TRỤC SANG CHÂU Á

Ngày 26.10 vừa qua, Trung tâm Văn hóa Pháp l’Espace cùng Trường Viễn Đông Bác cổ (École française d’Extrême-Orient – EFEO) đã tổ chức buổi hội thảo “Tổng thống Trump và cái kết của trụ cột Châu Á” tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp. Sự kiện có sự tham gia của diễn giả […]

VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ, EFEO VÀ KHO SÁCH QUÝ HIẾM VỀ VIỆT NAM

Ngay năm 1886, khi vừa được bổ nhiệm làm tổng công sứ Trung-Bắc Kỳ, Paul Bert đã có ý tưởng thành lập Bắc Kỳ Hàn Lâm Viện (Académie tonkinoise) nhằm tạo bầu không khí hữu hảo và kiềm chế sự chống đối của người dân Bắc Kỳ vừa bị đặt dưới chế độ bảo hộ […]