100 NĂM DI SẢN VIỆT NAM – PHÁP, NHÌN LẠI NHỮNG KÝ ỨC CHUNG

Vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm “100 năm di sản Việt Nam – Pháp, Nhìn lại những ký ức chung” với sự tham gia của các diễn giả : Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bà Odile Welfelé, Trưởng phòng Phát triển và Quan hệ Quốc tế – Cục Lưu trữ Pháp, Ông Benoit Van Reeth, Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp và Bà Trần Thị Mai Hương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Quang cảnh buổi giao lưu giữa các diễn giả và khách tham dự Hội thảo 

Các diễn giả của Hội thảo “100 năm di sản Việt Nam – Pháp: Nhìn lại những ký ức chung”
Nguồn: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Theo dòng chảy của lịch sử, hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp, với những giao lưu bước đầu từ cách đây bốn thế kỷ, đã cùng vun đắp và hình thành những ký ức chung. Trong số những di sản đang được hai quốc gia trân trọng gìn giữ, không thể không kể đến khối tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại trực thuộc Cục Lưu trữ Pháp.

Với mong muốn tăng cường hơn nữa vai trò của tài liệu lưu trữ trong công tác nghiên cứu lịch sử thời kỳ cận đại của Việt Nam và Pháp nói riêng và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, trong những năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm quảng bá và phát huy giá trị di sản lưu trữ nói trên ở cả hai nước Việt Nam và Pháp trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan Lưu trữ hai nước đã ký năm 2009 và ký lại ngày 20 tháng 01 năm 2016.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng trả lời phỏng vấn  trước Hội thảo diễn ra

Bà Odile Welfelé, Phụ trách Hợp tác quốc tế – Cục Lưu trữ Pháp 

Tiếp nối thành công của các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan Lưu trữ hai nước đồng thời nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – l’Espace tổ chức tọa đàm với chủ đề 100 năm Di sản Việt Nam – Pháp, Nhìn lại những ký ức chung nhằm giới thiệu tới công chúng hành trình di sản chung của Việt Nam và Pháp trong suốt một thế kỷ vừa qua.

Ông Benoît Van Reeth, Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại – Cục Lưu trữ Pháp trả lời phỏng vấn trước khi Hội thảo diễn ra

Bà Trần Thị Mai Hương, Phó giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Nguồn: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam: thành lập ngày 04 tháng 9 năm 1962, trực thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia và thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, hiện đang bảo quản khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp thời kỳ thuộc địa và di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn và là điểm đến tin cậy của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu về lịch sử Việt Nam thời kỳ cận đại.

Cục Lưu trữ Pháp: trực thuộc Bộ Văn hóa và Truyền thông Pháp có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng các chiến lược trong lĩnh vực lưu trữ; thực hiện vai trò tư vấn, khuyến khích, ban hành quy định, đánh giá và kiểm soát công tác thu thập, phân loại, chỉnh lý, mô tả, bảo quản và công bố tài liệu lưu trữ công, trừ tài liệu của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp trực thuộc Cục Lưu trữ Pháp thực hiện chức năng bảo quản tài liệu lưu trữ của Cơ quan Quốc vụ khanh (Secrétariats d’Etat) và các Bộ phụ trách các thuộc địa Pháp từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX và tài liệu lưu trữ do các thuộc địa cũ và An-giê-ri giao nộp trong các năm 1954-1962.