Quan hệ báo chí – Thông tin

 

Mỗi viện Pháp tại Việt Nam có trách nhiệm độc lập về quan hệ báo chí của mình. Chúng tôi mời các bạn liên hệ trực tiếp với họ nếu bạn là một nhà báo. Để xem các thông cáo báo chí của Viện Pháp của Việt Nam,vui lòng truy cập vào đây .