Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Hạn nộp hồ sơ: ngày 6/1/201 7

Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:

  • Khoa học cơ bản
  • Đào tạo kỹ sư
  • Kinh tế và quản lý
  • Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau:

  • Mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2.
  • Ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ.

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh ó hồ sơ được lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian:

  • Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 6 tháng 1 năm 2017.
  • Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn: trong tháng 3 năm 2017.
  • Thông báo kết quả: Kể từ cuối tháng 4 năm 2017.

Tải quy định về chương trình học bổng Excellence 2017-2018
Tải tờ khai xin học bổng Excellence 2017 dưới dạng file pdf hay word