Mời nộp hồ sơ tham dự trường đại học BELC khu vực ASEAN 2018 tại TPHCM

Nộp hồ sơ đến ngày 02.03.2018

Các trường đại học BELC là các khóa học, địa điểm gặp gỡ chính trong đào tạo thường xuyên dành cho chuyên gia của các ngành nghề có sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Khóa học do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế (CIEP) tiến hành sẽ giúp các nhà chuyên môn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ thực hành nghề nghiệp và nắm rõ đặc trưng của việc giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên và học sinh phổ thông.

Trường đại học BELC của khu vực ASEAN lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến 16 tháng 3 năm 2018, sẽ có gần 100 học viên (là giáo viên, cán bộ giáo dục, nhân viên các Trung tâm Văn hóa Pháp) và 1 chương trình đào tạo rất phong phú đa dạng.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ tài chính sẽ chi trả học phí cho gần 50 giáo viên Việt Nam dạy tiếng Pháp trong các trường công lập !

Để tham dự vào khoá học này, bạn hãy:

● Tải và đọc các điều kiện, cách thức ghi danh

● Tải và điền tờ khai, gửi tờ khai này bằng email đến địa chỉ: belc.asean2018@gmail.com, chậm nhất là ngày 02.03.2018

● Bạn bắt buộc phải gửi tờ khai kèm thư động lực nêu rõ tại sao bạn quan tâm và muốn tham gia chương trình đào tạo cũng như giới thiệu dự án sư phạm của bạn mà bạn mong muốn thực hiện tiếp sau khóa học này.

Để có thể được lựa chọn tham gia khóa đào tạo, giáo viên phải chứng tỏ có trình độ B2 tiếng Pháp.

Giáo viên sẽ được lựa chọn theo tiêu chí động lực, dự án sư phạm và trình độ tiếng Pháp của bản thân.

Ngày cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử : 2 tháng 3 năm 2018.

Mời các bạn truy cập tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, các module của khóa học.