Thông báo pháp lý

Thông tin liên hệ :

Viện Pháp tại Việt Nam là một cơ quan của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trực thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế Pháp.

Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam là Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa. Cơ quan này phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động hợp tác song phương giữa Pháp và Việt Nam.

Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã xây dựng trang web phap.fr (sau đây gọi tắt là « Trang web ») nhằm giới thiệu các hoạt động văn hóa và hợp tác Pháp – Việt.

Bà Eva Nguyen-Binh, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa đồng thời là Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam là người chịu trách nhiệm về trang web này.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu đăng ký tại đây hoặc gửi thư về địa chỉ :

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa
57 Trần Hưng Đạo – Hà Nội – Việt Nam
ĐT : (84-4) 39 44 57 00
Fax : (84-4) 39 44 57 17

Thông tin cá nhân :

Để đăng ký nhận thông tin, bạn có thể điền vào mẫu « Newsletter » của chúng tôi. Bản tin « Newsletter » chủ yếu cung cấp cho bạn thông tin về hoạt văn hóa và hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.

Nếu muốn hủy đăng ký, bạn chỉ cần :

Click vào đường dẫn nằm bên dưới Bản tin. Yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện tự động và ngay lập tức.

Trong trường hợp do lỗi kỹ thuật, yêu cầu hủy của bạn chưa được thực hiện, bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại đây.

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý về cách thức Viện Pháp tại Việt Nam thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến bạn, vui lòng click vào đây hoặc gửi thư về địa chỉ :

Viện Pháp tại Việt Nam
24 Tràng Tiền – Hà Nội