GIỚI THIỆU ẤN PHẨM KHOA HỌC: CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

18h ngày 8.11.2017 - tại l'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace và Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) đã tổ chức một buổi hội thảo Giới thiệu và ra mắt ấn phẩm khoa học « Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á – Thái Bình Dương » nhân dịp ra mắt số đầu tiên của ấn phẩm với chủ đề  “Văn học Việt Nam Pháp ngữ : cơ hội mới cho sự khởi sắc” cùng sự tham gia của các diễn giả : Giáo sư Corinne Flicker, Giáo sư Tôn Thất Thanh Vân và Tiến sĩ Ngô Tự Lập. 

Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương (La Francophonie en Asie-Pacifique – FAP) là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence PUP thuộc Đại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp). Là một diễn đàn khoa học, với các mục Không gian Pháp ngữ – Kinh tế và phát triển – Khoa học và Công nghệ – Lịch sử – Văn hóa nghệ thuật – Tư tưởng, Điểm sách, Di sản, FAP có chức năng công bố các bài báo khoa học chất lượng cao liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương. Hội đồng biên tập của ấn phẩm gồm những giáo sư, nhà nghiên cứu hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Giáo sư Corinne Flicker (Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp) : chuyên gia về sân khấu kịch Pháp hiện đại và đương đại. Bà đã có nhiều nghiên cứu về sân khấu Việt Nam và Đông Dương.

Giáo sư Tôn Thất Thanh Vân (Đại học Paris –Est Créteil Val de Marne) : chuyên gia về văn học so sánh và Pháp ngữ, bà có nhiều nghiên cứu về các nhà văn thế kỷ 19 và 20, đặc biệt là Proust. Bà cũng dành nhiều quan tâm đến các nhà văn Việt Nam viết bằng tiếng Pháp.

Tiến sĩ Ngô Tự Lập (Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ) : là một nhà văn và nhà nghiên cứu, mối quan tâm của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ văn chương, văn hóa đến âm nhạc. Ông cũng là một dịch giả tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp.