Ngày càng nhiều sách Pháp được dịch sang tiếng Việt

Theo số liệu thống kê của nghiệp đoàn xuất bản Pháp, năm 2014 số lượng sách Pháp được nhượng bản quyền sang tiếng Việt tăng cao rõ rệt so với năm 2013. Khuynh hướng tăng trưởng mạnh được khẳng định trong năm 2015.

Quả vậy, 82 đầu sách đã được chuyển nhượng bản quyền trong năm 2014, trong khi năm 2013 chỉ có 52 đầu sách.

Trong số 82 đầu sách được chuyển nhượng trong năm 2014, có 50 đầu sách dành cho thanh thiếu niên.

Chính nhờ vào các hoạt động của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam và nỗ lực của nhiều đối tác khác nhau mà chúng ta có được kết quả đáng khích lệ này :

  • khóa đào tạo dịch giả do Trung tâm sách Quốc gia phối hợp với phòng Sách của Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức, dành cho 15 dịch giả trẻ Việt Nam, bao gồm mười khóa học dịch tại Hà Nội và trao đổi nghiệp vụ tại Paris, từ tháng 9-2013 đến tháng 7-2014 ;
  • hội thảo dành cho các nhà xuất bản sách thanh thiếu niên và truyện tranh do Văn phòng quốc tế xuất bản Pháp (BIEF) tổ chức, diễn ra vào các ngày 11 và 12 tháng 12-2014 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn năm mươi nhà xuất bản Pháp và Việt Nam
  • Trung tâm Văn hóa Pháp mời hai nhà xuất bản Việt Nam tham gia Triển lãm sách báo dành cho thanh thiếu niên tại Montreuil từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12-2014 ;
  • chương trình hội thảo ra mắt sách được thường xuyên tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp
  • chương trình hỗ trợ xuất bản và tạo điều kiện liên hệ với các cán bộ bản quyền của các nhà xuất bản Pháp (http://www.francelivre.org/index.php/Ressources/Annuaire-professionnel)

Trong số các đơn vị xuất bản, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam là đơn vị năng động nhất : năm 2014, Nhã Nam đã mua lượng sách gấp đôi năm 2013, còn trong 6 tháng đầu năm 2015, lượng hợp đồng ký được đã bằng với lượng sách mua trong 2014.

Viện Pháp tại Việt Nam tiếp tục đi cùng xu hướng phát triển này thông qua chính sách hỗ trợ xuất bản và tổ chức chương trình ra mắt sách.

xuat-ban-sach-phap