Thông báo kêu gọi dự án hợp tác khoa học năm 2018

Nộp hồ sơ từ ngày 15.12.2017 đến ngày 15.02.2018

Tiếp nối thành công năm 2017, Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tiếp tục tổ chức đợt kêu gọi dự án hợp tác khoa học năm 2018.

Mục đích của chương trình là thúc đẩy việc hợp tác khoa học giữa Pháp và Việt Nam, với những hỗ trợ tài chính đi lại cho các nhà nghiên cứu giữa hai nước, cho các hoạt động truyền thông (đăng bài trong các tạp chí khoa học, tham dự hội thảo) hoặc cho các hoạt động hậu cần (hỗ trợ chi phí khảo sát thực địa, dịch thuật).

Chương trình này dành cho các trường đại học, các viện nghiên cứu của Pháp và nhắm đến tất cả các lĩnh vực khoa học.

Nộp hồ sơ đến hết ngày 15.2.2018, kết quả sẽ được công bố vào giữa tháng 3 trên trang web của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.