Thông báo mời gửi dự án nghiên cứu lần 2

Hạn chót nộp hồ sơ: Trước ngày 1/3/2017

Mời các bạn tham gia gửi ý tưởng dự án cho chương trình “Chuyên gia cây trồng bền vững phía Nam/ Phát triển bền vững” (Sud Experts Plantes/ Développement Durable) (SEP 2D) trước ngày 1 tháng 3 năm 2017.

Đây là lần thứ hai chương trình mời gọi ứng viên đề xuất dự án. Mục tiêu là để tài trợ cho các dự án góp phần vào việc tăng cường khả năng của các nhóm nghiên cứu, đồng thời cũng tham gia vào việc phát triển đổi mới kinh tế, chính trị và xã hội.

Các dự án này nhằm đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu vận toán, đồng thời làm tăng giá trị nghiên cứu của các nhà khoa học chung quanh bốn lĩnh vực sau:

 • quản lý bền vững đa dạng sinh học thực vật rừng
 • giảm ảnh hưởng từ các hoạt động của mỏ lộ thiên
 • tăng giá trị đa dạng sinh học thực vật
 • đa dạng sinh học nông nghiệp

1

Thông báo mời gọi dự án lần này được thực hiện tiếp sau lời mời gọi dự án lần đầu tiên bắt đầu vào ngày 29/10/2016. Mục đích của hai lần mời gọi dự án này đều giống nhau. Tuy nhiên một số tiêu chí để lựa chọn các dự án có sự khác nhau.

Để được lựa chọn lần này, các dự án sẽ phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • không có đồng tài trợ
 • dự án mở cho các nhà nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, không hạn chế ở khối học thuật

Dự án phải là kết quả hợp tác giữa một cơ quan nghiên cứu của một trong 22 nước phía Nam được chương trình tài trợ và một nhà điều hành kinh tế của một trong 22 nước này: doanh nghiệp tư và công, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nông dân…

Hồ sơ gửi về địa chỉ: aap.sep2d@listes.ird.fr

Lịch dự kiến:

 • 01/03/2017 – Thời hạn nhận ý tưởng dự án
 • 31/03/2017 – Đánh giá ý tưởng dự án bởi Hội đồng Khoa học và Sư phạm SEP2D
 • 01/04/2017 – Yêu cầu nộp hồ sơ hoàn chỉnh
 • 15/05/2017 – Thời hạn nhận hồ sơ hoàn chỉnh
 • 15/06/2017 – Công bố kết quả

Để biết thêm thông tin, mời các bạn tải về các file đính kèm sau đây : tài liệu giải thích cách tham gia và thông tin về chương trìnhmẫu đơn dự thi và phiếu ngân sách (các ứng viên sẽ phải điền vào) :

Chương trình “Chuyên gia cây trồng bền vững phía Nam/ Phát triển bền vững” (Sud Experts Plantes/ Développement Durable) (SEP 2D)  là chương trình hỗ trợ phát triển và hợp tác quốc tế tại 22 nước thuộc khu vực gian chí tuyến.

Chương trình thúc đẩy nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học thực vật ở các nước phía Nam, đặc biệt thông qua sự phát triển hợp tác với các đối tác kinh tế, xã hội dân sự và các tổ chức chính trị.

Chương trình này là sáng kiến của Viện nghiên cứu phát triển (IRD) và hợp tác với nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân, trong nước và quốc tế, như  Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Bộ ngoại giao và phát triển quốc tế, Viện nghiên cứu phát triển (IRD) và Bảo tàng Quốc gia lịch sử tự nhiên (MNHN).