Đào tạo thẩm phán và kiểm sát viên – gặp gỡ với học viên trường Thẩm phán quốc gia Pháp

Bộ phận hợp tác Pháp lý – Luật – Quản trị của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đóng vai trò hỗ trợ việc phát triển và đào tạo nghề luật ở Việt Nam. Trong vòng 3 tuần đầu tháng 3 này, bộ phận này đã đón tiếp cô Hélène Griffoul, học viên thẩm […]

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN PHÁP-VIỆT TRONG LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG

Bắt đầu hình thành từ thời cổ đại và lần đầu tiên có qui định pháp luật vào năm 1573, bán đấu giá là một hoạt động rất lâu đời ở Pháp. Các đấu giá viên tiến hành bán đấu giá : kể cả đấu giá tự nguyện đồ gỗ và tác phẩm nghệ thuật cũng […]