LỒNG GHÉP GIỚI VÀ ĐA DẠNG TRONG TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ THẢM HỌA (VCA)

Hà Nội, ngày 19/09/2017, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) tổ chức “Hội thảo lồng ghép Giới và Đa dạng trong Tài liệu đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VCA)” với sự […]

Tuyển sinh học chuyên khoa tại Pháp cho bác sĩ nước ngoài

Bộ phận hợp tác y tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký học chuyên khoa tại Pháp cấp bằng (DFMS/DFMSA) cho năm học 2016 – 2017. Điều kiện của ứng viên : Để đăng ký vào chương trình học cấp bằng chuyên khoa (DFMS), bác sĩ, […]