Chương trình xét tuyển học chuyên khoa DFMS-DFMSA dành cho bác sĩ nước ngoài tại Pháp năm học 2018-2019

Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học chuyên khoa (DFMS) hoặc chuyên khoa sâu (DFMSA)  tại Pháp có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15/01/2018. Điều kiện ứng viên Các ứng viên DFMS và DFMSA phải có bằng tốt nghiệp đại học y, dược, được phép hành nghề tại nước […]

Chương trình xét tuyển học chuyên khoa DFMS-DFMSA dành cho bác sĩ nước ngoài tại Pháp năm học 2017-2018

Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học chuyên khoa (DFMS) hoặc chuyên khoa sâu (DFMSA) có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15/01/2017. Phòng mổ Hybride tại Bệnh viện Pitié – Salpêtrière, Paris Điều kiện ứng viên Để đăng ký học chuyên khoa (DFMS), ứng viên phải đang học […]

Tuyển sinh học chuyên khoa tại Pháp cho bác sĩ nước ngoài

Bộ phận hợp tác y tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký học chuyên khoa tại Pháp cấp bằng (DFMS/DFMSA) cho năm học 2016 – 2017. Điều kiện của ứng viên : Để đăng ký vào chương trình học cấp bằng chuyên khoa (DFMS), bác sĩ, […]