AFD xuất bản ấn phẩm mới về khí hậu

Fabio Grazi là nhà kinh tế học chuyên về các vấn đề năng lượng và môi trường tại Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Kể từ năm 2015, anh đảm nhận vai trò Trưởng ban « Cơ sở hạ tầng : Năng lượng, Giao thông và Nước/Vệ sinh » tại văn phòng AFD Hà Nội. Ba ấn phẩm […]

Trình chiếu – thảo luận về biến đổi khí hậu khu vực nông thôn nhân dịp Hội nghị khí hậu COP 21

Mục tiêu của sự kiện này là nhằm suy nghĩ về những thách thức bảo vệ môi trường và khuyến khích phát triển bền vững trong khu vực nông thôn tại Việt nam, nơi tập trung 70% dân số, nhất là trong khuôn khổ các chính sách hỗ trợ phát triển chính thức. Nhân dịp […]

« Cơ hội cuối cùng để cứu lấy khí hậu ? Các cuộc đàm phán về khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 và Việt Nam »

Hội thảo về chủ đề « Cơ hội cuối cùng để cứu lấy khí hậu ? Các cuộc đàm phán về khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 và Việt Nam” đã được tổ chức phi chính phủ Climate Change Working Group (CCWG) cùng phối hợp với Friedrich […]

AFD và Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

90% diện tích đất đồng bằng sông Cửu Long ngập trong nước? Với 3 200km đường ven biển, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do hệ quả của biến đổi khí hậu. Nước biển cứ dâng lên 1 mét thì sẽ ảnh hưởng tới gần 5% diện tích quốc […]

Cơ quan Phát triển Pháp – AFD tổng kết hoạt động năm 2014 và các sự kiện năm 2015

Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hàng đầu của AFD. Từ những hỗ trợ đầu tiên cho Việt Nam cho phát triển nông thôn, các hoạt động của AFD đã được mở rộng để hỗ trợ phát triển các cơ sở hạ tầng quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, […]