42 tháng nỗ lực với nhiều thành tựu

Dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc Việt Nam”, thực hiện bởi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Pháp qua quỹ Ready Fund, Hội Chữ thập đỏ Mỹ và Cơ quan phát triển Pháp (AFD), triển khai từ 4/2014 đến tháng 9/2017 tại 12 xã, phường dân tộc thiểu số tại Lai Châu, Sơn La với tổng ngân sách 39 tỷ đồng đã khép lại với nhiều thành tựu.

Diễn tập phòng tránh thiên tai

Vùng núi Tây Bắc Việt Nam là địa bàn thường gặp nhiều thiên tai, thảm họa như sạt lở đất, lũ quét, rét đậm rét hại, mưa đá, cháy rừng,… nhưng chính quyền địa phương và người dân còn thiếu kiến thức, kỹ năng để phòng ngừa, ứng phó và phục hồi. Do đó, Dự án mang ý nghĩa lớn với cộng đồng, góp phần nâng cao khả năng thích ứng của nữ giới, nam giới và thanh thiếu niên vùng Tây Bắc Việt Nam đối với tác động của thiên tai, giúp tăng cường năng lực của chính quyền cũng như người dân các vùng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhằm giảm thiểu rủi ro và ứng phó thảm họa thông qua phương pháp tiếp cận có sự tham gia, có thể nhân rộng và lồng ghép giới.

Sau 42 tháng triển khai, Dự án đạt được rất nhiều kết quả tích cực với những con số ấn tượng như:

 • 12 cuộc Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với thảm họa dựa vào cộng đồng (VCA) và Đánh giá Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRA) được thực hiện, với sự tham gia của 2.294 cán bộ, người dân;
 • 02 đội ng phó thảm họa cấp tỉnh, 12 đội Cộng đồng ứng phó với thảm họa (CADRE) với tổng số 320 thành viên được thành lập, tập huấn, cung cấp trang thiết bị;
 • 55.000 người dân2.063 học sinh tiểu học được trang bị kiến thức về phòng ngừa thiên tai, thảm họa và nâng cao bình đẳng giới;
 • 44 đề xuất tiểu Dự án tại xã và trường học được tài trợ thực hiện với số người hưởng lợi trên 3.500 người dân5.000 học sinh;
 • 36 cuộc diễn tập ứng phó với thiên tai, thảm họa được tổ chức với 2.245 người dân2,840 học sinh, thầy cô giáo tiểu học tham dự;
 • 48 giáo viên được tập huấn về kiến thức phòng ngừa thiên tai, thảm họa và trường học an toàn và 288 giáo viên được tập huấn sơ cấp cứu;
 • Khung can thiệp lồng ghép giới được xây dựng và triển khai một xuyên suốt tất cả các hoạt động của Dự án.

Diễn tập phòng tránh thiên tai

Những thành tựu nổi bật nhất của Dự án:

 • Hình thành những đội ngũ cán bộ có năng lực trong công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa từ cấp tỉnh đến cấp cộng đồng.
 • Triển khai các công trình giúp giảm nhẹ mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng.
 • Phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng tránh thiên tai, thảm họa với bộ công cụ truyền thông dành riêng cho người dân Tây Bắc Việt Nam
 • Cân nhắc lồng ghép yếu tố giới trong tất cả các hoạt động của Dự án.

Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng tránh thiên tai

Ông Eric Legendre, trưởng đại diện Hội Chữ thập đỏ Pháp tại Việt Nam cho rằng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là nhân tố quan trọng giúp duy trì tính bền vững của Dự án. Ông chia sẻ: “Dự án này mang tính chất thí điểm, vẫn còn nhiều địa bàn khác dễ bị tổn thương và chưa có nhiều năng lực ứng phó với thiên tai ở Việt Nam. Việc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp đảm bảo tính bền vững của Dự án. Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có đầy đủ phương pháp, nguồn nhân lực và công cụ để nhân rộng những hoạt động này ở các khu vực dễ bị tổn thương khác ở Việt Nam. Điều họ còn thiếu chỉ là ngân sách để thực hiện chúng.”.

                                                                                                                                                                                                    Theo Croix Rouge Vietnam