HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN CỦA PHÁP

Từ ngày 12 đến 14-6, Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã có chuyến thăm và làm việc tại Pháp nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Pháp, đoàn đã có các buổi làm việc với Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA), Viện Thẩm kế – Cơ quan kiểm tra và bảo đảm tính hợp pháp về tài chính của các tổ chức công, Học viện quốc gia các ngành nghề (CNAM), Hội đồng tối cao của Chính phủ Pháp về quản lý sự minh bạch của các tổ chức công. Cũng trong thời gian công tác tại Pháp, đoàn đã có buổi trao đổi với các giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia người Việt Nam tại Pháp thuộc Hội khoa học và chuyên gia người Việt tại Pháp (AVSE) về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính phủ…

Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Trường ENA.

Thay mặt ban lãnh đạo ENA, ông Pierre Thenard, Giám đốc Quan hệ Quốc tế, bày tỏ vui mừng được đón tiếp, trao đổi với đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ông Pierre Thénard đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của trường ENA, đặc biệt là việc đổi mới các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn với sự tham gia giảng dạy của các nhà khoa học nhưng đồng thời cũng là những nhà hoạt động thực tiễn nhằm cung cấp kiến thức nền tảng cho các học viên để đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực quản lý đáp ứng những yêu cầu đổi mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, đây là lần thứ hai ông được tới thăm và làm việc tại ENA, nơi đào tạo rất nhiều các vị tổng thống của Pháp, trong đó có đương kim Tổng thống Emanuel Macron. Trường ENA đã có quan hệ hợp tác từ lâu với Việt Nam nói chung và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng. Giữa hai cơ quan đã có thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giai đoạn 2007-2011. Tại buổi làm việc, hai bên đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác thông qua việc ký thỏa thuận hợp tác mới, giai đoạn 2017-2022.

Tại Viện Thẩm kế, cơ quan có chức năng giống với Kiểm toán nhà nước, đoàn đã nghe giới thiệu thẩm quyền hoạt động, phương thức tiến hành đánh giá việc sử dụng tài sản công, nhất là quản lý tài chính công, nhằm tránh lãng phí và chống nguy cơ tham nhũng đối với tài sản công…

Ở Học viện quốc gia các ngành nghề (CNAM), đoàn đã trao đổi về cải cách thể chế, cải cách số hóa nhằm phục vụ xây dựng chuyên đề về lãnh đạo học – một bộ môn mới, rất cần cho những nhà lãnh đạo quản lý trong tương lai.

Trao đổi tại Hội đồng tối cao của Chính phủ Pháp về quản lý sự minh bạch của các tổ chức công, đoàn đã nghiên cứu cách thức xây dựng các nguồn dữ liệu và tiêu chí đánh giá việc kê khai tài sản, kiểm soát xung đột lợi ích, nâng cao hiệu quả và liêm chính trong các thiết chế công.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, qua trao đổi với các cơ quan của Pháp trong việc tăng cường việc kiểm soát quyền lực, các cơ quan bảo đảm quản trị sự minh bạch cũng như là quản lý tài sản công, đoàn muốn tìm hiểu các nội dung này để có những cơ sở tham chiếu cho việc tham gia ý kiến vào quá trình đổi mới các tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tạo ra môi trường minh bạch, có tính giải trình, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Theo Nhân dân