AFD tài trợ các dự án quy mô nhỏ  

Dự án về « Thành lập một cơ sở sản xuất/bán bánh ngọt cho trẻ em nghèo ở mái ấm « Hoa Hồng nhỏ » tại TP Hồ Chí Minh » là một trong số 59 dự án đã được tài trợ qua cơ chế PRA/OSIM 2016.

AFD hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính cho các dự án phát triển quy mô nhỏ tại các nước được nhận viện trợ theo tiêu chí của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển của tổ chức OECD, trong đó có Việt Nam.


Hoạt động hỗ trợ này của AFD được thực hiện thông qua cơ chế PRA/OSIM trong khuôn khổ tài trợ ba năm mà AFD dành cho Diễn đàn các Tổ chức Đoàn kết quốc tế của những người nhập cư, viết tắt là FORIM.

Cơ chế này nhằm mục đích thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên đến từ các tổ chức đoàn kết quốc tế do những người nhập cư tại Pháp thành lập (OSIM) và các đối tác phát triển, và sự tham gia của các thành viên vào quá trình phát triển tại các nước được nhận viện trợ và tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự tại các nước này.

« Diễn đàn các Tổ chức Đoàn kết quốc tế của những người Nhập cư (FORIM) kết nối các mạng lưới, các tổ chức thành viên của OSIM, cam kết tham gia các hoạt động hòa nhập và phát triển tại các nước thành viên. FORIM quy tụ khoảng 700 hiệp hội  hoạt động tại Châu Phi cận Sahara, Maghreb, Đông Nam Á, Ca ri bê và Ấn Độ dương.

Diễn đàn được thành lập năm 2002 với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, thể hiện ý chí của các thành viên tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội dân sự Pháp nhằm tăng cường khả năng hòa nhập cộng đồng của những người nhập cư vào Pháp, sự trao đổi giữa Pháp và các nước thành viên cũng như đóng góp vào quá trình phát triển của các nước này.

Diễn đàn cũng là nơi thể hiện đời sống mang tính hiệp hội độc đáo của những người dân nhập cư và những điểm tích cực của nền văn hóa kép thông qua các hoạt động tổ chức tại Pháp xung quanh chủ đề hòa nhập, trao đổi văn hóa và hoạt động phát triển hướng tới các nước thành viên ».