Tuyển sinh học chuyên khoa tại Pháp cho bác sĩ nước ngoài

hop_17-500x340

Bộ phận hợp tác y tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký học chuyên khoa tại Pháp cấp bằng (DFMS/DFMSA) cho năm học 2016 – 2017.

Điều kiện của ứng viên : Để đăng ký vào chương trình học cấp bằng chuyên khoa (DFMS), bác sĩ, dược sĩ có bằng đại học y, dược cho phép hành nghề tại đất nước của họ hoặc tại nước mà họ được cấp bằng và phải đang theo học chuyên khoa y, dược.

Để đăng ký vào chương trình học cấp bằng chuyên khoa sâu (DFMSA), bác sĩ, dược sĩ phải có bằng chuyên khoa cho phép họ hành nghề chuyên khoa tại đất nước của họ hoặc tại nước mà họ được cấp bằng.

Trình độ tiếng Pháp : Các ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Pháp trình độ B2. Các ứng viên được chọn qua vòng một (Hồ sơ 1) sẽ phải nộp chứng chỉ tiếng Pháp này vào thời điểm làm Hồ sơ 2 và gửi cho Trường Đại học Y Strasbourg.

Lấy hồ sơ đăng ký tại địa đây.

Hồ sơ đăng ký được gửi về Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Bộ phận hợp tác y tế, 57 Trần Hưng Đạo Hà Nội, muộn nhất ngày 15/01/2016. Quy trình làm hồ sơ này áp dụng cho cả các ứng viên đã có chỗ thực thập trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường y và bệnh viện của Pháp và Việt Nam. Tất cả các văn bằng bằng tiếng nước ngoài phải được dịch công chứng ra tiếng Pháp.

Để có thêm thông tin, quý vị có thể xem tại website của Trường Đại học Strasbourg hoặc liên hệ với Sứ quán Pháp tại Việt Nam tại địa chỉ email: tran.mai.anh@institutfrancais-vietnam.com,  Tel : 04 39 44 58 02.

Viện Pháp tại Việt Nam