Ngày tình nguyện Pháp 2015 tại Việt Nam

Các tình nguyện viên Pháp tại Việt Nam đoàn kết chống biến đổi khí hậu

Nhận lời mời của tổ chức France Volontaires hợp tác với Lãnh sự quán Pháp tại thành phố HCM, Viện Pháp tại Việt Nam, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) cùng các đơn vị tài trợ như Vietnam Holding Limited, Trung tâm đào tạo Pháp Việt về quản lý CFVG và BEL, đại diện các tổ chức đoàn kết quốc tế đã tụ hội vào ngày thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2015 tại tp.HCM.

Tất cả cùng hòa mình vào không khí lễ hội Ngày tình nguyện Pháp (JVF) được tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm ngày thành lập tổ chức France Volontaires (2009).

Năm nay, các tình nguyện viên và các tổ chức dân sự quốc tế (PADDI, WWF, Change, Assist etc.) và các tổ chức quốc gia (LIN Community, Phu An Bambou Village etc.) đã được mời tham dự nhằm giới thiệu các hoạt động của tổ chức mình về bảo vệ môi trường và chống biến

Chụp ảnh kỷ niệm sau khi trao giải người thắng cuộc thi « Cây sáng kiến» © Mathieu Arnaudet / France Volontaires

Chụp ảnh kỷ niệm sau khi trao giải người thắng cuộc thi « Cây sáng kiến»
© Mathieu Arnaudet / France Volontaires

Khách thăm quan được mời viết khẩu hiệu, vẽ tranh về những sáng kiến về chống biến đổi khí hậu © Mathieu Arnaudet / France Volontaires

Khách thăm quan được mời viết khẩu hiệu, vẽ tranh về những sáng kiến về chống biến đổi khí hậu
© Mathieu Arnaudet / France Volontaires

Bài trình bày của cô Morgane Perset, TNV đoàn kết quốc tế làm việc cho tổ chức PADDI © Mathieu Arnaudet / France Volontaires

Bài trình bày của cô Morgane Perset, TNV đoàn kết quốc tế làm việc cho tổ chức PADDI
© Mathieu Arnaudet / France Volontaires

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều bài tham luận được trình bày trong buổi sáng ; các hoạt động diễn ra vào buổi chiều đã giúp hàng trăm người tham dự hiểu rõ rằng một chiến dịch tìm kiếm những giải pháp thay thế đã được khởi động.

Ngày tình nguyện Pháp nằm trong chiến dịch « Cùng chung tay bảo vệ khí hậu» do Viện Pháp tại Việt Nam thực hiện đồng hành với Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu – COP 21 tại Paris.

France Volontaires hiện diện Việt Nam thông qua văn phòng đại diện của mình, Không gian tình nguyện Pháp là nơi đồng hành và thông tin cho tất cả những ai muốn thực hiện hoạt động tình nguyện. Đội ngũ của Không gian tình nguyện Pháp luôn sẵn sàng giúp đỡ và cung cấp thông tin cho các bạn theo địa chỉ : ev.vietnam@france-volontaires.org.

Catégories : COP21