AFD ký kết Thỏa ước tài trợ với EDF IN để triển khai dự án FEXTE đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 29 tháng 09 năm 2015, Ông Rémi GENEVEY, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt nam và Ông Andréas GREIM, Tổng Giám đốc EDF International Networks đã ký kết hai thỏa ước tài trợ cho phép hai nhà phân phối điện lớn của Việt Nam thử nghiệm các giải pháp của Pháp về tối ưu hóa đầu tư mạng lưới điện.

afd

Lễ ký thỏa ước đã diễn ra tại Văn phòng AFD Việt Nam với sự chứng kiến của Ngài Công sứ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, các Ngài Phó tổng giám đốc và Trưởng ban Hợp tác quốc tế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Hà Nôi.

EDF International Networks (EDF IN) mong muốn phát triển quan hệ đối tác kỹ thuật với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hai Tổng công ty phân phối điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Quan hệ đối tác này được ký kết vào tháng 7 vừa qua, dự kiến chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm nhằm triển khai phương pháp luận về quy hoạch các mạng lưới phân phối và tối ưu hóa đầu tư. EDF IN sẽ cung cấp một tổng sơ đồ cho hai khu vực thử nghiệm, được chọn lựa cùng với hai đơn vị phân phối. Mối quan hệ hợp tác này này nằm trong mong muốn chung của các bên về quan hệ hợp tác dài hạn.
Thông qua các dự án thí điểm này, các đối tác mong muốn tối ưu hóa các khoản đầu tư mạng lưới điện của Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu về năng lượng của Việt Nam tăng trưởng nhanh (từ 5 đến 10% trong những năm tới). Năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư gần 6 tỷ USD vào xây dựng các công trình điện, một mức tăng đáng kể so với năm trước.
Quan hệ đối tác kỹ thuật giữa EDF IN và EVN này được hưởng một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 668 664 EUR từ Quỹ Năng lực kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm (FEXTE) do AFD quản lý. Dự án FEXTE đầu tiên này triển khai tại Việt Nam sẽ cho phép phát huy kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm về hiệu quả năng lượng của EDF IN và các đối tác Pháp.
Ngài Rémi Lambert, Công sứ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trong bài diễn văn của mình tại lễ ký đã nhấn mạnh vai trò mà Pháp có thể đóng góp vào sự phát triển hiệu quả năng lượng tại Việt Nam trên cơ sở các kỹ năng đã được quốc tế công nhận trong hầu hết các phân ngành tương lai của ngành điện, cũng như một mạng lưới các tác nhân khu vực Nhà nước cũng như các doanh nghiệp tư nhân năng động. Ngài Công sữ mong muốn các tác nhân của Pháp hoạt động trong lĩnh vực điện đều tìm thấy vị trí của mình trong các dự án quan trọng mà Việt Nam đang triển khai trên con đường chuyển hóa năng lượng cho một nên kinh tế xanh của Việt Nam.
Về vị thế của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong lĩnh vực phát triển kinh tế then chốt của Việt Nam như lĩnh vực năng lượng, Ông Rémi GENEVEY, Giám đốc của AFD Việt Nam đã nhấn mạnh AFD đã cam kết hơn 210 triệu EUR để hỗ trợ cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện tại Việt Nam. Các dự án này đã cho phép xây dựng 6000 km đường dây và 110 000 hộ được tiếp cận hệ thống điện. Hỗ trợ của AFD cũng góp phần vào tăng cường năng lực thể chế, kỹ thuật, cũng như thương mại cho các tác nhân chính của ngành : Bộ công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gaia, các Tổng công ty phân phối, cũng như Cục điều tiết điện lực.

Các lãnh đạo của EVN và các Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Miền Bắc tham dự lễ ký cũng đánh giá cao hỗ trợ của Pháp nói chung và AFD và EDF nói riêng cho ngành điện Việt Nam và cam kết tham gia tích cực vào dự án để dự án FEXTE đầu tiên tại Việt Nam này đạt được thành công.