Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên chương trình đào tạo Passerelles numériques

Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 2015 cho các sinh viên chương trình Passerelles numeriques đã diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tại trường Cao Đẳng Công nghệ – Đại học Đà nẵng. Khóa tốt nghiệp gồm 27 sinh viên, trong đó có 9 sinh viên nữ, đã hoàn thành hai năm đào tạo chuyên sâu về ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Phát triển phần mềm.

21 sinh viên trong số này đã tìm được việc làm  đúng với chuyên ngành tại các công ty Công nghệ thông tin uy tín trong nước

Passerelles numériques là một tổ chức phi chính phủ Pháp được thành lập vào năm 2005 và có mặt tại ba nước (Việt Nam, Campuchia và Philipin). Chương trình này được triển khai tại Đà nẵng từ năm 2010 trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Đà Nẵng. Chương trình tạo điều kiện cho những thanh niên trẻ có xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn được đào tạo về Công nghệ thông tin và phát triển các kỹ năng sống nói chung, tạo cho họ cơ hội giúp đỡ gia đình một cách bền vững. Từ năm 2010, 163 thanh niên đã tốt nghiệp và hiện có 100 sinh viên đang được đào tạo.

Xin chúc mừng tất cả các tân cử nhân và chúc các em may mắn với cuộc sống mới !