« Cơ hội cuối cùng để cứu lấy khí hậu ? Các cuộc đàm phán về khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 và Việt Nam »

Hội thảo về chủ đề « Cơ hội cuối cùng để cứu lấy khí hậu ? Các cuộc đàm phán về khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 và Việt Nam” đã được tổ chức phi chính phủ Climate Change Working Group (CCWG) cùng phối hợp với Friedrich Ebert Stiftung  tổ chức ngày 17/09/2015 trên tinh thần chuẩn bị Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21. Đại diện một số cơ quan Chính phủ, các cơ quan phát triển và các tổ chức phi chính phủ đã trao đổi quan điểm về COP 21, cuộc đàm phán quan trọng nhất về biến đổi khí hậu trong năm nay.
Nhân dịp này, ông Rémi GENEVEY, Giám đốc AFD tại Việt Nam, đã nhấn mạnh tính cấp thiết cần phải hành động trước những thay đổi của khí hậu và nhắc lại vai trò hỗ trợ Việt Nam của AFD trong tiến trình đàm phán này.

Nhấn vào đây để xem bài phát biểu của ông Rémi GENEVEY.

co-hoi-cuoi-cuu-lay-khi-hauHội thảo về “Cơ hội cuối cùng để cứu lấy khí hậu ? Các cuộc đàm phán
về khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 và Việt Nam”