AFD và Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Việt Nam là một trong 15 nước dễ bị tổn thương nhất do hệ quả của biến đổi khí hậu. Kể từ năm 2009, AFD tài trợ Chương trình Hỗ trợ ứng phó chống biến đổi khí hậu (SPRCC). Năm 2015, khoản tài trợ cho giai đoạn thứ 5 của chương trình này sẽ được giải ngân trước thềm Hội nghị COP 21.

90% diện tích đất đồng bằng sông Cửu Long ngập trong nước?

VớAFD-NICOLASCORNET-94_th_128i 3 200km đường ven biển, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do hệ quả của biến đổi khí hậu. Nước biển cứ dâng lên 1 mét thì sẽ ảnh hưởng tới gần 5% diện tích quốc gia, 11% dân số, 7% diện tích đất nông nghiệp và sẽ có tác động tiêu cực đối với GDP ở mức 10%. 90% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập trong nước. Tình trạng tổn thương này hiện đang đe dọa tới định hướng tăng trưởng của Việt Nam.

Phát thải có thể tăng gấp 3

Và nếu Việt Nam vẫn là một nước phát thải thấp, tương ứng với dân số (chiếm 1,3% dân số thế giới và 0,6% lượng phát thải trên toàn cầu), tỷ lệ tăng phát thải của Việt nam là rất lớn. Hơn nữa, theo dự báo,  đến năm 2030, lượng phát thải của Việt Nam có thể tăng gấp 3, nhất là  phát thải do sử dụng, tiêu thụ năng lượng.

Một ưu tiên trong hành động của AFD tại Việt Nam : khí hậu

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một trong những định hướng chiến lược trong hoạt động của AFD tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2006-2014, AFD đã dành 471 triệu Euro cho Việt Nam thông qua 16 dự án Khí hậu về giảm thiểu biến đổi khí hậu (giao thông công cộng, năng lượng) và về thích ứng với hệ quả của biến đổi khí hậu : cơ sở hạ tầng thủy lợi chống biến đổi khí hậu, phục vụ tưới và khuyến khích nông nghiệp bảo tồn và miền núi. Như vậy, khoản tài trợ này cũng chiếm tới 47% tổng mức cam kết của AFD tại Việt Nam trong giai đoạn được dành cho khí hậu này. Các khoản tài trợ của AFD cho khí hậu tại Việt Nam được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.
Hỗ trợ của AFD tại Việt Nam cho khí hậu (bắt đầu từ phút 4’33)

Thích ứng nông nghiệp

AFD tài trợ nhiều dự án phát triển nông nghiệp miền núi và khuyến khích nông nghiệp bảo tồn, cho phép giảm bớt phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, chống xói mòn và thích ứng tốt hơn với các biến đổi của thời tiết. AFD cũng tài trợ các dự án trồng cao su tiểu điền cho phép  tích trữ các bon.

Hạn chế tăng nhiệt độ …

Trong lĩnh vực giảm khí ga gây hiệu ứng nhà kính, AFD tài trợ các dự án năng lượng tái tạo (đập thủy điện Huội Quảng, 520 MW, thiết bị Alstom) và giao thông đô thị đường sắt như tuyến tàu điện ngầm metro Hà Nội.

Chia xẻ kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam

Ngoài ra, AFD cũng tạo hỗ trợ chia xẻ kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam, thông qua việc tài trợ các dịch vụ tư vấn (Kế hoạch khí hậu trong lĩnh vực xây dựng bắt nguồn từ những phương pháp ADEME cho thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch hành động về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực thép, các công trình nghiên cứu về các hoạt động thích ứng với trong khu vực đồng bằng sông Hồng (BRL ingénierie), hội thảo đồng tổ chức với Expertise France để trao đổi phương pháp của Pháp về tính toán bố trí ngân sách của Nhà nước trong chống biến đổi khí hậu).

Hỗ trợ cải cách Kế hoạch Khí hậu

Ngoài những dự án tài trợ trên, từ năm 2009, AFD cũng đồng tài trợ Chương trình hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu (SP-RCC), dưới hình thức hỗ trợ ngân sách Nhà nước, cùng với các đối tác phát triển khác (JICA, Ngân hàng thế giới). Khoản tài trợ 100 triệu euro (trên tổng số 471 triệu euro) đã được cấp cho Chương trình này, và khoản tài trợ cho giai đoạn 5 trị giá 20 triệu euro vừa được ký kết ngày 19/05 vừa qua và sẽ được giải ngân ngay trước thềm hội nghị COP 21.

Trong khuôn khổ chương trình trên, AFD hỗ trợ Chính phủ trong cải cách ngành và trong phát triển khung quy định nhằm chống biến đổi khí hậu hiệu quả. Một hỗ trợ ngân sách được cấp để hỗ trợ cho đối thoại về chính sách, cũng như về chiến lược quốc gia về chống biến đổi khí hậu hoặc chiến lược tăng trưởng xanh, hoặc, ví dụ như, các khung quy định nhằm khuyến khích sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng hoặc phát triển năng lượng tái tạo.

Một cơ chế tài chính cho phép cấp một phần của nguồn ngân sách này cho các dự án khí hậu ưu tiên tại các tỉnh bị tác động nhiều nhất (phục hồi rừng ven biển, đê và van chống xâm nhập mặn). Các hoạt động và cải cách được AFD hỗ trợ sẽ được Việt Nam phát huy và tận dụng trong hoạt động đóng góp vào hội nghị COP21. AFD luôn sát cánh cùng Việt Nam cho hội nghị COP21 !