TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN PHÁP-VIỆT TRONG LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG

Theo sáng kiến của Bộ phận hợp tác Tư pháp-Pháp luật-Quản trị của Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam và Bộ Tư pháp Việt Nam, trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2015, bà Ghislaine Kapandji, đấu giá viên và chủ tịch Hiệp hội Đấu giá Tư pháp Paris (CNCPJ) giới thiệu nghề bán đấu giá ở Pháp và đã bình luận dự thảo luật bán đấu giá sửa đổi của Việt Nam.

Bắt đầu hình thành từ thời cổ đại và lần đầu tiên có qui định pháp luật vào năm 1573, bán đấu giá là một hoạt động rất lâu đời ở Pháp.

Các đấu giá viên tiến hành bán đấu giá : kể cả đấu giá tự nguyện đồ gỗ và tác phẩm nghệ thuật cũng như bán đấu giá tư pháp do luật định hoặc bán đấu giá thi hành án.

Ngược lại, mới chỉ xuất hiện từ năm 1997, bán đấu giá là một vấn đề mới ở Việt Nam.

Bán đấu giá ở Việt Nam có một số nội dung khác so với Pháp :

1°) Không chỉ bán đấu giá đồ gỗ như ở Pháp, nhưng còn có cả bán đấu giá bất động sản và quyền sử dụng đất.

2°) Các đấu giá viên Việt Nam không bắt buộc phải có hai bằng luật và lịch sử nghệ thuật như ở Pháp.

3°) Nhà nước trợ cấp phần lớn hoạt động bán đấu giá (trong khi đó, ở Pháp nguồn thu nhập duy nhất chính là trích tỉ lệ phần trăm từ mỗi lần bán hàng).

Tuy nhiên, mặc dù có những điểm khác biệt như vậy, bán đấu giá đã phát triển rất nhanh : hiện nay, Việt Nam có nhiều đấu giá viên hơn ở Pháp : 1 500 người so với 410.

Say mê với nghề nghiệp, bà Kapandji đã trình bày rất chi tiết các kinh nghiệm đấu giá viên  của mình và các qui định pháp luật của Pháp trong bán đấu giá trước một cử tọa đa phần là đấu giá viên Việt Nam. Bà Kapandji cũng đưa ra lời khuyên cho các thành viên ban soạn thảo luật Bán đấu giá sửa đổi để đáp ứng tốt hơn nguyện vọng tư nhân hóa nghề đấu giá viên. Nghề đấu giá viên có khuynh hướng tiếp tục phát triển, đặc biệt nếu thị trường nghệ thuật Việt Nam, hiện còn mới sơ khai, phát triển rực rỡ.