Cơ quan Phát triển Pháp – AFD tổng kết hoạt động năm 2014 và các sự kiện năm 2015

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã cam kết hơn 1,6 tỷ euro dành cho 79 dự án tại Việt Nam.

Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hàng đầu của AFD. Từ những hỗ trợ đầu tiên cho Việt Nam cho phát triển nông thôn, các hoạt động của AFD đã được mở rộng để hỗ trợ phát triển các cơ sở hạ tầng quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, nước sạch và cấp thoát nước. Hiện nay, chiến lược phát triển của AFD dựa trên 3 định hướng chính: phát triển đô thị bền vững ; hỗ trợ lĩnh vực sản xuất theo các phương thức bảo đảm trách nhiệm xã hội và môi trường ; chống biến đổi khí hậu.

Tổng kết hoạt động năm 2014 – AFD Việt Nam

Cam kết tài chính năm 2014: 89,3 triệu EUR 

 • Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3 Hà Nội: 69 triệu EUR,
 • Chương trình hỗ trợ biến đổi khí hậu (SP-RCC 5) : 20 triệu EUR,
 • Chương trình cải tạo kênh Ngự Hà cung thành Huế (SIAPP Huế) : 0,3 triệu EUR
 • Tài trợ cấp cho các Tổ chức Phi Chính phủ Pháp (Croix rouge, Enfants et Développement, WWF): 1,4 triệu EUR

« Lần đầu tiên Liên minh Châu Âu đã giao cho AFD quản lý một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 6 triệu EUR, dành cho HFIC – Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, đi kèm các khoản đồng tài trợ của quỹ KfW và AFD »

Giải ngân năm 2014 : 111 triệu EUR

Kết quả này thể hiện những tiến bộ trong việc thực hiện các dự án trên thực địa.

Các sự kiện nổi bật

 • Ngày 22/05/2014 : ký kết với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bản Ghi nhớ thỏa thuận về việc phát triển các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam – cho phép AFD cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp nhà nước mà không cần bảo lãnh của Chính phủ, nhờ vậy không làm tăng nợ công của Nhà nước Việt Nam ;
 • Các sự kiện kỷ niệm 20 năm hoạt động của AFD tại Việt Nam được tổ chức thành công tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 300 khách mời đã tham dự tiệc kỷ niệm 20 năm hoạt động của AFD tổ chức tại Đại sứ quán Pháp.
 • Hội thảo, thảo luận: AFD tại Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tuần lễ « Khí hậu thay đổi, còn chúng ta? », do Đại sứ quán Pháp tổ chức.

AFD

Những kết quả cụ thể

 • 75 dự án đã hoàn thành và đang triển khai
 • 1,6 tỷ EUR cam kết kể từ năm 1994
 • 3 người dân Việt Nam, thì có một người được hưởng lợi từ các dự án AFD tài trợ
 • 5 triệu hộ gia đình nông dân được hỗ trợ từ các khoản tài trợ của AFD
 • 3 triệu người được tiếp cận bền vững với nước sạch
 • 30.000 người dân sống các khu vực khó khăn được cải thiện hoặc đảm bảo về nơi ở.

Các sự kiện tổ chức năm 2015 – năm “khí hậu”, chuẩn bị cho COP21

 

 • Từ năm 1994 đến 2014, AFD đã tài trợ  33 dự án đầu tư (830 triệu euro) nhằm tập trung giảm thiểu phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Đặc biệt, khoản tài trợ của AFD cho chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC (giải ngân giai đoạn 4 năm 2014 và ký kết tài trợ cho giai đoạn 5 năm 2015). Chương trình này có mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong các chính sách cải cách ngành và phát triển khung quy định nhằm chống biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.
 • Tổ chức triển lãm “60 giải pháp chống biến đổi khí hậu” tại nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam (Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Huế, Lào Cai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh).
 • Tổ chức hội thảo – trình chiếu về “Biến đổi khí hậu trong linh vực nông thôn” vào tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 tại Hà Nội nhân tuần lễ khí hậu được Đại sứ quán Pháp tổ chức.