Triển lãm Bienvenue en France 2015 !

Với phiên bản lần thứ 2, Triển lãm Bienvenue en France ! đã thu hút hơn 2500 khách tham gia với 2 phần. Giáo dục Đại học Pháp là trọng tâm của buổi triển lãm với sự tham gia của 27 cơ sở giáo Đại học chất lượng cao (nhiều hơn 8 trường so với năm […]

Ngày hội « Bienvenue en France ! » 2015 !

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Ngày hội « Bienvenue en France ! » 2015, thứ 7 ngày 10/10/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh (khách sạn Rex), và Chủ nhật ngày 11/10/2015 tại Hà Nội (khách sạn Pullman). Ngày hội là lăng kính phản chiếu một nước Pháp thực sự hấp dẫn. Ở đó, Giáo […]