VIỆT – PHÁP BẮT TAY ĐÀO TẠO “THẠC SỸ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG”

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân sự cấp quản lý cao cấp trong hệ thống chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) và Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne, Pháp đã ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những thị trường đầy tiềm năng của lĩnh vực bán lẻ trong khu vực, nhu cầu về nhân sự quản lý chuỗi cung ứng trở thành nhu cầu thiết yếu nhằm gia tăng khả năng quản lý và cạnh tranh giữa các nhà cung cấp trong lĩnh vực bán lẻ. Dự đoán, trong giai đoạn 2016-2020, nước ta cần thêm khoảng 20.000 nhân sự cấp cao trong ngành quản lý chuỗi cung ứng và logicstic.

Chính từ nhu cầu thực tế này, việc đào tạo nhân sự có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng là một trong những giải pháp không thể thiếu, nhằm giúp doanh nghiệp tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối các phòng ban, quản lý – nhập xuất hàng hoá chính xác, dựa trên thống kê giúp cân bằng cung cầu.

Trên thế giới, quản lý chuỗi cung ứng được phát triển và ứng dụng như một trào lưu quản lý mới trong giai đoạn hiện tại trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ của nhiều hệ thống công nghệ tiên tiến như ERP, TMS, WMS, ASP, RFID… cùng với nhiều kỹ thuật mới như S&OP, POS, VMI, SRM… làm cho chuỗi cung ứng trở thành một công cụ cạnh tranh không thể thiếu của các tập đoàn và công ty trên toàn thế giới. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề như: dự báo tồn kho thiếu chính xác, mua hàng không hiệu quả, thiếu thông tin trong ra quyết định, sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu.

Để đáp ứng như cầu ngày một tăng cao trong ngành cung ứng đầy tiềm năng trong tương lai, cũng như được sự cho phép của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) cùng đại diện Trường Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne, Pháp – Giáo Sư Frédéric Gautier, chính thức công bố, ra mắt chương trình liên kết đào tạo “Thạc sỹ Quản lý Chuỗi cung ứng” (Master in Supply Chain Management – MSCM) tại Việt Nam.

Chương trình “Thạc sỹ Quản lý Chuỗi cung ứng” do đối tác Pháp là Trường Đại học Paris 1 Panthéon – Sorbonne chịu trách nhiệm học thuật và cấp bằng. Chương trình là sự kết hợp, chuyển tải hài hòa các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế của các chuyên gia hàng đầu châu Âu với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nước của các cán bộ quản lý cao cấp tại Việt Nam trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, chương trình chỉ nhận 70 học viên/năm nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo tốt nhất. Ngoài ra, trong thời gian học, học viên sẽ được tham gia kiến tập tại một số doanh nghiệp nổi tiếng của Pháp và tham dự các buổi hội thảo chuyên đề quốc tế tại Paris (Pháp). Học viên kết thúc khóa học (15 tháng) sẽ được cấp : Bằng Thạc sỹ Quản trị chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng (Master Managerment et Administration des Entrepires – Managerment de la Chaine Logistique), cấp bởi Trường Đại học Paris 1 Panthéon – Sorbonne. Học phí 11.000 USD/khoá chưa bao gồm chi phí kiến tập và hội thảo tại Pháp (khoảng 50 triệu đồng). Dự kiến năm tới, chương trình sẽ được triển khai tại Hà Nội.

Xem thêm thông tin về chương trình.

Theo Hà Nội mới