Công nghệ Pháp

Công nghệ chống hỏa hoạn ở đô thị đến từ các doanh nghiệp Pháp

Các doanh nghiệp Pháp đã giới thiệu các công nghệ, thiết bị mới nhất tại hội thảo khu vực ASEAN về « Phòng chống hỏa hoạn ở đô thị » trong hai ngày 01 và 02 tháng 07 năm 2015 tại khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội.

Hội thảo khu vực ASEAN, Hà Nội, 01-02/07/2015

Hội thảo ở quy mô khu vực này đã được Bộ phận Cảnh sát thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Bộ công an Việt Nam tổ chức, qui tụ lãnh đạo các cơ quan phòng chống hỏa hoạn và cứu hộ của 10 nước ASEAN. Ba chuyên gia về an ninh […]

[Đọc tiếp]