TRIỂN LÃM SPACE 2017

Từ ngày 12 đến 15.09.2017, Triễn lãm SPACE sẽ diễn ra tại Rennes, Pháp. Đây là triển lãm độc đáo với sự đa dạng, phong phú về tất cả các lĩnh vực trong ngành chăn nuôi, cũng như chất lượng tuyệt vời của các buổi giới thiệu về các loại giống di truyền và môi trường thân thiện và chuyên […]

TRIỂN LÃM SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2017

Từ ngày 04 đến ngày 06.10.2017, triển lãm châu Âu dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi sẽ diễn ra tại Clermont-Ferrand, Pháp. Diễn ra tại trung tâm của vùng Massif Central, vùng chăn nuôi bò thịt lớn nhất châu Âu, triển lãm SOMMET DE L’ÉLEVAGE là một trong những triển lãm quốc tế […]