Ngày hội việc làm Pháp-Việt 2016

Năm 2016 đánh dấu thành công của Ngày hội việc làm Pháp – Việt với hai sự kiện quy tụ khoảng 700 người tham dự tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sự kiện được tổ chức bởi Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp tại Việt Nam và Đại sứ quán Pháp […]

giải thưởng French Business Awards – CCIFV

Giải thưởng French Business Awards là một cuộc thi được tổ chức bỏi Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam với bốn hạng mục: Truyền thông, Phát triển bền vững, Nhà kinh doanh và France Alumni. Ngoài việc khuyến khích các doanh nghiệp, cuộc thi này còn mong muốn cho thấy sự […]