GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN TRẺ CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ 2017

Hạn chót nộp hồ sơ dự thi : 30.08.2017 lúc 23h59 theo giờ quốc tế

Với mong muốn tuyên dương những bạn trẻ tài năng trong lĩnh vực kinh doanh có đóng góp cho Cộng đồng Pháp ngữ, Chiến lược thanh niên Pháp ngữ (2015-2022) tổ chức cuộc thi DOANH NHÂN TRẺ CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), cùng sự hỗ trợ từ các đối tác, lần đầu tiên tổ chức cuộc thi này nhằm giới thiệu những sáng kiến kinh doanh của các bạn trẻ, đồng thời phát triển tầm nhìn của họ, rèn luyện cho họ sự kiên trì và khuyến khích họ tạo nên những hình mẫu nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh đối với giới trẻ. Chính phủ tỉnh bang New -Brunswick và CONFEJES (Diễn đàn Cộng đồng Pháp ngữ được tạo ra năm 1969, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Cộng đồng Pháp ngữ) hợp tác và liên kết cùng OIF tổ chức giải thưởng năm 2017, với sự tham gia của doanh nghiệp Ernst et Young (EY).

Cuộc thi năm nay dành cho nam và nữ doanh nhân từ 18 đến 35 tuổi, có sở hữu một doanh nghiệp. Các ứng viên tham gia bắt buộc là thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ, công dân của một nước thuộc tổ chức OIF và là doanh nhân có giấy xác nhận điều hành doanh nghiệp.

Thể lệ trao giải thưởng :

Cơ hội giành chiến thắng sẽ thuộc về 2 doanh nhân, 1 nam và 1 nữ. Mỗi người sẽ giành được 10000 euro cũng như hỗ trợ về kỹ thuật. Việc lựa chọn người chiến thắng sẽ được thông qua một quá trình minh bạch.

Hạn chót nộp hồ sơ dự thi vào ngày 30.08.2017 lúc 23h59 theo giờ quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập trang web.