« Welcome to France », trang thông tin và tư vấn dành cho nhân lực nước ngoài chất lượng cao đến làm việc tại Pháp

Ngày 24 tháng 02 vừa qua, Business France đã ra mắt trang thông tin và tư vấn nhằm đơn giản hóa công tác tiếp đón nhân lực nước ngoài chất lượng cao sang Pháp cùng gia đình. Trang thông tin và tư vấn bao gồm :

Trang web « Welcome to France – Helping you to settle in » hướng dẫn cho người lao động nước ngoài, phòng Nhân sự của các doanh nghiệp và các văn phòng tư vấn về những nội dung sau :

  • Visa/Thẻ cư trú/Giấy phép làm việc
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Bảo trợ xã hội
  • Trường học
  • Nhà ở
  • Những vấn đề khác trong cuộc sống hàng ngày (giấy phép, tài khoản ngân hàng,…)

Trang thông tin cũng gợi ý các bước cần thực hiện để chuẩn bị tốt cho việc chuyển tới Pháp sinh sống.

Dịch vụ trực tuyến « Welcome office », các chuyên gia về chuyển dịch quốc tế sẽ giải đáp những thắc mắc của những người mang quốc tịch nước ngoài chuẩn bị sang Pháp làm việc (nhà quản lý doanh nghiệp, người lao động được luân chuyển quốc tế, nhà đầu tư, người phụ trách về nhân lực, nhà khởi nghiệp, văn phòng luật sư, …).

Video giới thiệu trang web www.welcometofrance.com :