Lễ trao giải cuộc thi French Business Awards 2016

Bốn doanh nghiệp Pháp đã được tôn vinh trong khuôn khổ cuộc thi Cúp các doanh nghiệp 2016.

24342849452_0a69117cc6_k (1)

Thứ năm ngày 14 tháng 1 vừa qua, phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi French Business Awards 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh để tôn vinh các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp Pháp và pháp ngữ.

Đây là năm thứ ba liên tiếp cuộc thi này được tổ chức bởi CCIFV. Cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam với nhiều hạng mục : Truyền thông, Phát triển bền vững, Doanh nghiệp mới và Cựu sinh viên.

Ở hạng mục Truyền thông, Air France đã giành chiến thắng với chiến dịch truyền thông linh hoạt được thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh thị trường Việt Nam. Chiến dịch này không những không hề tồn kém cho doanh nghiệp mà còn đưa được các khách hàng của Air France vào vị trí trung tâm hết sức quan trọng.

24086868439_baf7a4f4cc_k (1)

Trong hạng mục Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Exo Travel đã giành chiến thắng nhờ vào việc đi tiên phong chủ động trong các hoạt động từ thiện và phát triển các dự án dành cho cộng đồng của riêng công ty mình tại Việt Nam.

Giải thưởng « Doanh nghiệp mới » đã được trao cho Ubiquest nhờ năng lực phát triển hoạt động dưạ trên các ý tưởng độc đáo và hiện đại mà vẫn kết hợp được các yếu tố văn hóa đặc trưng của địa phương.

Năm nay, giải thưởng France Alumni đã được mở ra để tôn vinh những người Việt Nam đã học tập tại Pháp hoặc trong các chương trình của Pháp tại Việt Nam và các doanh nghiệp tuyển dụng họ.  Ba doanh nghiệp được đề cử nhận giải thưởng này là Amica Travel, VSTV K+ và Capgemini. Capgemini đã giành thắng lợi vì doanh nghiệp này đã có những chiến lược quản lý nguồn nhân lực đặc biệt hướng tới việc thu hút các cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp (các alumni) về làm việc cho mình.