giải thưởng French Business Awards – CCIFV

alumni

Giải thưởng French Business Awards là một cuộc thi được tổ chức bỏi Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam với bốn hạng mục: Truyền thông, Phát triển bền vững, Nhà kinh doanh và France Alumni. Ngoài việc khuyến khích các doanh nghiệp, cuộc thi này còn mong muốn cho thấy sự năng động của các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam

Buổi lễ trao giải của cuộc thi French Business Awards sẽ diễn ra vào ngày thứ năm, 14 tháng 1 năm 2016. Năm nay, một hạng mục mới của cuộc thi đã được mở: France Alumni. Hạng mục này dành cho tất cả các doanh nghiệp, không giới hạn quy mô, được điều hành bởi một người Việt Nam đã từng học tại Pháp hoặc có trong thành phần nhân sự của mình ít nhất một người Việt Nam đã từng học tại Pháp (alumni). Giải thưởng sẽ được trao cho doanh nghiệp nào đề cao thành tích và cống hiến của nhân sự là alumni.

Các tiêu chí của giải thưởng:

  • Chính sách nhân sự đối với các alumni
  • Những thành tựu của alumni : những thế mạnh đặc biệt của các dự án được triển khai trong doanh nghiệp
  • Chất lượng của hồ sơ tham dự cuộc thi

Cách thức tham dự ?

  • Tải xuống các đơn đăng ký dự tuyển của giải thưởng
  • Điền đơn đăng ký dự tuyển và gửi đơn này qua email đến julie.nguyen(at)ccifv.org trước 12h trưa ngày 7 tháng 1 năm 2016.
  • Chuẩn bị một bài trình bày Power point gồm tối đa 3 trang và gửi qua email đến julie.nguyen(at)ccifv.org trước 12h trưa ngày 7 tháng 1 năm 2016.
  • Có mặt tại lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1 năm 2016 !